mne jus hominum causa constitutum — все право встановлене для людей

В рамках нашої компетенції надаємо наступні послуги у цивільних і адміністративних справах:

  • Надання усних і письмових консультацій;
  • підготовка адвокатських запитів до державних, правоохоронних таінших органів, а також підприємств, установ та організацій;
  • правовий аналіз документів (матеріалів справи) з наданням висновку про перспективи справи;
  • складання всіх видів процесуальних документів, в тому числі позовних заяв, заперечень на позовні заяви, адміністративних позовів,апеляційних та касаційних скарг, заперечень на них, заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами та ін.;
  • здійснення захисту прав та представництва інтересів у судах всіх рівнів по кримінальним, цивільним, адміністративним, господарським справам.

Ведення справ по захисту прав власності, речових прав та відшкодування заподіяної шкоди:
спори, пов’язані із спадкуванням, позови про визнання права на таке майно, про витребування майна із чужого незаконного володіння, про усунення перешкод у здійсненніправа користування та розпорядження майном, про встановленнясервітуту, виключення майна з-під арешту, визнання правочину недійсним , відшкодування матеріальної та моральної шкоди, захист прав споживачів та ін.;

Ведення житлових справ:
спори щодо права фізичних осіб (громадян)на отримання житла у будинках державного і комунального житловогофонду, спори, що випливають із договору найму жилого приміщеннядержавного чи комунального житлового фонду, спори щодокористування гуртожитками та службовими жилими приміщеннями,спори щодо приватизації житла, права спільної сумісної та спільноїчасткової власності, а також із порушенням різного роду цивільно-правових зобовязань (купівлі-продажу, міни, довічного утримання,безоплатного користування житлом, житлового найму) та правил спадкування., вселення та виселення, визнання наймача або члена його сімЇ таким, що втратив право користування жилим приміщенням та ін.;

Ведення сімейних справ:
розірвання шлюбу, поділ майна, що є успільній сумісній власності подружжя, спори щодо участі у вихованні дитини одного з батьків, визначення місця проживання дитини, стягнення аліментів та додаткових витрат на дитину, перегляд розміру аліментів, встановлення батьківства, позбавлення батьківських, право користуванням житлом подружжям, що перебуває у фактичному шлюбі, та ін.;

Трудові спори:
поновлення на роботі незалежно від підстави припинення трудового договору, зміна дати і формулювання причинзвільнення, стягнення оплати за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи, стягнення заборгованості позагробній платі, спори з питань переведення на іншу роботу і накладення дисциплінарних стягнень та ін..;