Lex est tutissima cassis; sub clypeo legis nemo decipitur — право це щит,під захистом якого ніхто не буває обдуреним

Земельні спори й надалі продовжують залишатись одними з найбільш поширених спорів, що розглядаються судами України.

Враховуючи практику розгляду спірних земельних питань в судах, дослідження ситуації, яка склалась з чинним законодавством,  пропонуємо юридичні послуги по вирішенню наступних питань :

 • з приводу володіння, користування, розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян чи юридичних осіб, і визнання недійсними державних актів про право власності та право постійного користування земельними ділянками;
 • про визнання недійсною відмови у розгляді заяв громадян про безоплатну передачу у власність (приватизацію) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського й особистого селянського господарства, садівництва, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, дачного будинку та індивідуального гаража;
 • про визнання недійсною відмови в наданні у постійне користування земельних ділянок юридичним особам;
 • про визнання незаконною відмови у продажу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності громадянам і юридичним особам, які мають право на набуття цих ділянок у власність, а також іноземним державам;
 • про вирішення спорів, пов’язаних з орендою землі;
 • про встановлення та припинення дії земельних сервітутів;
 • про примусове припинення права на земельну ділянку з передбачених Земельним Кодексом  підстав;
 • про вирішення майнових спорів, пов’язаних із земельними відносинами, в тому числі про відшкодування власникам і землекористувачам збитків, заподіяних вилученням (викупом) визначених угідь, обмеженням їхніх прав або порушенням земельного законодавства;
 • про визнання недійсними угод купівлі-продажу, дарування, застави, обміну, ренти земельних ділянок, договорів довічного утримання, за якими набувачеві передаються у власність земельні ділянки, укладених із порушенням встановленого законом порядку;
 • про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки чи про звільнення земельної ділянки особою, що займає її без належних на те підстав;
 • про вирішення спорів щодо користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови, сервітутів;
 • усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою.